Apulaisosastonhoitajan sijaisuus

Pään ja kaulan sairauksien leikkausyksikön anestesia- ja leikkaushoitotyön lähiesimiestehtäviin haetaan osaavaa ja työhönsä sitoutunutta apulaisosastonhoitajaa sijaisuuteen. Sijaisuus alkaa mahdollisimman pian jatkuen 30.11.2021 saakka ja mahdollisesti pidempään. Tule osaksi meidän osaavaa työyhteisöä!

Pään ja kaulan sairauksien leikkausyksikkö on uudistuva ja innovatiivinen moniosaajien työyhteisö, jossa henkilökuntaa on noin 75. Leikkausyksikössä on 8 leikkaussalia ja alueeseemme kuuluu Naistentautien leikkausosaston anestesiahoitotyö (4 leikkaussalia). Toimintaa on lisäksi vatsakeskuksessa, radiologialla ja heräämöissä. Osastomme toiminta on pääsääntöisesti päiväluonteista.

Apulaisosastonhoitajan työhön kuuluu hoitotyön johtaminen ja kehittäminen yhdessä osastonhoitajan ja muiden apulaisosastonhoitajien kanssa ja lisäksi hoitotyön kehittäminen moniammatillisissa ryhmissä. Tehtäviin kuuluvat päivittäisen leikkaustoiminnan johtaminen, henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinto, heräämöhoitotyön johtaminen ja muut lähiesimiehen työhön sisältyvät tehtävät.

Arvostamme kehittävää työotetta, muutosvalmiutta, innovatiivisuutta sekä kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia. Arvostamme lisäksi vastuullisuutta ja paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- vuorovaikutus-, koordinointi- ja suunnittelutaitoja. Perioperatiivisen hoitotyön tuntemus ja kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Apulaisosastonhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Soile Paasovaara, p. 040 564 6022 ja vs. ylihoitaja Tarja Arvola, p. 040 582 4329. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Operatiivinen tulosalue, Anestesia ja tehohoito, Anestesia -PKS

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Suggested jobs