Du jobbar som barnskörare inom småbarnspedagogik på Smedsby daghem och förskola.

På Smedsby daghem och förskola har vi tre grupper, två grupper inom småbarnspedagogik, 1-3 åringar och 3-5 åringar och en förskolegrupp. Du jobbar på daghemmet eller i förskolan. Vi arbetar mycket med sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan. Vi arbetar i en byggnad som tidigare varit folkskola och barnträdgård och sedan 1988 inhyst kommunal dagvård och senare även förskola.

Förskolegruppen finns fysiskt i Smedsby skolas utrymmen ungefär en kilometer från daghemsbyggnaden.

Arbetet inleds i augusti 2021.

Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Stensbacken 4 och Gammelstens 5, 02750 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibileitet, engagemang och humor.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Smedsby_forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Pia Herlin-Kiviniitty, telefon: 046-8773274, e-post: pia.herlin-kiviniitty@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Esbo stad, Bildningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!


Adress: Stensbacken 4/ Gammelstens 5, 02750 Espoo
Esbo stad - Tobacco-free workplace Esbo stad - The Responsible Summer Job -campaign

Suggested jobs