Direktör för den förebyggande hälsovården

Uppgiften är att leda den förebyggande hälsovården som innefattar rådgivningstjänster och ultraljudsenhet, skolhälsovård, studerandehälsovård, preventivrådgivning och familjestöd inkl. hemtjänst för barnfamiljer och förvaltning av resultatenhet. Den förebyggande hälsovården sysselsätter cirka 130 anställda.

Direktören svarar för ordnandet av tjänsterna för den förebyggande hälsovården och familjestödet så att de besvarar befolkningens behov på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Till chefsarbetet hör ansvar och expertis inom enheten, planering och uppföljning av budgeten och verksamheten, uppgifter inom personalförvaltningen och övriga sakkunniguppgifter som hör till chefsarbetet. Direktören svarar för utvecklingen av den förebyggande hälsovården. Utveckling av familjecentralsverksamheten är en betydande del av detta. Dessutom innehåller arbetet ledning av arbetsgemenskapen, arbetsprocesserna, kunnandet och nätverkens utveckling och säkerställande av verksamhetsförutsättningarna.

Behörighetskraven är en lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med förebyggande hälsovård och tillräcklig erfarenhet av administrativa uppgifter.

Dessutom förutsätts erfarenhet av ledarskap.
Den som väljs för uppgiften ska innan valet fastställs visa ett godtagbart intyg över nyanställningsundersökning.

Erfarenhet av utvecklingsarbete räknas som merit.

Åbo söker en direktör för den förebyggande hälsovården. Vi söker en djärv och fördomsfri vägvisare för utveckling av den förebyggande hälsovården. I arbetet kan du använda din kreativitet och genomföra en utveckling av de gemensamma arbetssätten så att de blir allt mer meningsfulla både för klienterna och för organisationen. Det är viktigt för oss att i en positiv anda försöka se problem som utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Som stöd har du en vidsträckt organisation av familje- och socialservice och Åbo stad.

Mer om arbetsgivaren

serviceområdeschef Sirpa Kuronen tfn 050 590 7613
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Förebyggande hälsovård, Gemensamma funktioner inom den förebyggande hälsovården
Adress: Luolavuorentie 2, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.