test

Ensihoitaja (35), kesätyö, ensihoito

Application time ends  31.3.2024 14:30

Haemme perus- ja hoitotason ensihoitajia tulevalle kesälle 2024 kesäsijaisuuksiin koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (vähintään 35 kesäsijaisuutta). Voit esittää hakulomakkeella toivomuksen alueesta, missä olisit halukas työskentelemään.

OYS Ensihoidon toiminta kattaa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan. Suoritamme vuosittain noin 70 000 ensihoitotehtävää 42 ensihoitoyksikön, 2 kenttäjohtoyksikön ja 1 lääkäriyksikön voimin. Vastaamme ensihoitopalvelun tuottamisesta noin 415 000 asukkaalle.

Haemme sinua, joka olet kiinnostunut vaihtelevista työvuoroista, tiimityöskentelystä ja haluat tehdä parhaasi potilaiden hyväksi. Voit olla opiskelija, vastavalmistunut tai jo pidempään hoitoalalla ollut ammattilainen. Arvostamme paineensietokykyä, vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä oma-aloitteisuutta.

Työtehtävien hoitamiseen edellytämme BC1-luokan ajo-oikeutta ja hyväksyttyä tehtävän mukaista ensihoidon tasotestausta. Lupa turvallisuusselvityksen teettämiseen on myös vaatimuksena tehtävän hoitamiselle. Työskentelemme ensihoidossa 12 tunnin ja 24 tunnin vuoroissa.

Perustason ensihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitoon suuntautunut terveydenhuollon ammattihenkilö, laillistettu sairaanhoitaja tai pelastajatutkinto taikka sitä vastaava aikaisempi tutkinto. Sijaisuutta voi hoitaa myös ensihoidon (AMK) -opiskelija, jolla on opintoja suoritettuna vähintään 120 opintopistettä.

Hoitotason ensihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Toimitaan 1.5.2011 voimaan tulleen ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 340/2011 siirtymäsäännöksen mukaan.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin pois lukien opiskelijat ja pelastajat.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa


Read more

http://www.oys.fi/ensihoito, www.pohde.fi

Lisätietoja antaa ensihoitopäällikkö Anniina Ahola, sähköposti: anniina.ahola@pohde.fi

Organisations jobs

Employer

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 000 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa.

Read about employer