Ergoterapeut - Porvoon kaupunki

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Borgå stad söker en ergoterapeut till ett vikariat inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna för vuxna, till verksamheten med låg tröskel för tiden 1.11-31.12.2021 eller enligt överenskommelse.

Vårt mål är att erbjuda rättidig bedömning av vårdbehovet samt kortvarig vård och rehabilitering för Borgåbor över 22 år.

Det är viktigt för oss att bemöta klienterna på ett genuint sätt samt ha ett resursanpassat grepp i arbete. Till ergoterapeutens uppgifter i vår enhet hör utvärdering av klientens funktionsförmåga samt genomförande av individuell rehabilitering och grupprehabilitering tillsammans med ett multiprofessionellt team. Framgång i uppgiften förutsätter god social kompetens samt förmåga att självständigt fatta beslut och organisera sitt eget arbete.

Som medlem i vårt utvecklingspositiva team söker vi en flexibel arbetstagare som har modet att lyfta fram sin egen kompetens och yrkesskicklighet i syfte att uppnå det gemensamma målet.

Lönen och andra anställningsförhållandets villkor fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Arbetstiden är 38,25 h/vecka.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 1 månad.

Behörighetskravet är legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården som avlagt examen som ergoterapeut (YH).

Skicka din ansökan senast 27.10.2021 kl. 14 via länken Sök Nu!.

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information om arbetet ger chefen för mentalvårds- och missbrukstjänster Meritte Nyqvist tfn 040 484 1733, meritte.nyqvist@porvoo.fi.

Lär dig mer om oss

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Tobacco-free workplace

Suggested jobs