Erityisluokanopettaja, Pohjoispuiston koulu - Hyvinkään kaupunki

Hyvinkäällä on noin 4800 peruskoululaiselle 23 keskitettyä erityisluokkaa ja 25 lähikouluissa toimivaa erityisluokkaa. Lisäksi jokaisessa 16 koulussamme on vähintään yksi laaja-alainen erityisopettaja. Haemme ammattitaitoiseen joukkoomme erityisluokanopettajaa!

Sivistystoimen toimialalla julistetaan haettavaksi 1.8.2021 alkaen vakinaista täyttämistä varten

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA

Viran sijoituspaikka työn alkaessa on Pohjoispuiston koulu, jossa on noin 410 oppilasta vuosiluokilla 7-9. Pohjoispuiston koulussa on kaksi koulun omaa erityisluokkaa, kaksi laaja-alaista erityisopettajaa.

Tehtävässä edellytetään kykyä kohdata ja motivoida erilaisissa elämäntilanteissa olevia oppilaita, hyvää tilannetajua ja empatiaa. Tehtävä vaatii kehittävää ja joustavaa työotetta, hyviä verkostoyhteistyötaitoja ja kykyä itsenäiseen sekä yhteiseen työn suunnitteluun, organisointiin ja toteutukseen. Arvostamme halua ja osaamista tuoda vahvuuspedagogiikan näkökulmia osaksi opetusta.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.
Hakemukset virkaan tulee ensisijaisesti tehdä Internetin kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset pitää esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Haastattelut on viikolla 31.

Virkatehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. Muutoin valinta raukeaa.

Lisätietoja

http://www.hyvinkaa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Hilkka-Liisa Lähdetniemi p. 040 748 5414,
hilkka-liisa.lahdetniemi@edu.hyvinkaa.fi,
oppilashuollon esimies, erityisopetuksen koordinaattori Eeva Rantatorikka p. 040 155 4415, eeva.rantatorikka@hyvinkaa.fi

Lisätietoja

Sivistystoimi, Perusopetus

Tule mukaan rakentamaan palveluja yli 47 000 hyvinkääläiselle. Uudenmaan viidenneksi suurimmassa kaupungissa teemme yhdessä töitä 1 700 ammattilaisen voimin asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia meillä vierailevia varten. Toimintakulttuuriimme kuuluu innostuneisuus, sitoutuneisuus ja tehokas työtyyli.


Osoite: Runeberginkatu 12, 05800 Hyvinkää

Suggested jobs