Erityisopettaja, Järvenperän koulu - Espoon kaupunki

Yläkoulun erityisluokalla erityisopettajan tehtävät, sope-luokka. Luokassa on 10 yläkouluikäistä nuorta. Luokassa toimii kaksi erityisopettajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä. Haemme nyt työparia sope-luokan erityisopettajalle. Luokan toiminnassa keskeistä on vahvistaa nuorten elämänhallinnan taitoja, tukea oppimisen edistymisessä ja turvata heille taidot siirtyä toisen asteen opintoihin. Erityisluokka toimii joustavassa yhteistyössä yleisopetuksen kanssa. Työtä tehdään tiiviisti myös luokan nuorten sidosryhmien ja tukiverkon kanssa. Toiminnassa keskeistä on positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan periaatteiden toteuttaminen.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta vastaavista tehtävistä yläkouluikäisten nuorten parissa sekä osaamista ja näyttöjä oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta (tunnetaitojen opettamisen osaaminen).
Tehtävässä menestyksellinen suoriutuminen edellyttää myös vahvoja eriyttämisen taitoja sekä yhteistyötä integraation toteuttamisessa aineenopetuksen kanssa. Lisäksi edellytetään taitoa saumattoman ja sujuvan kodin ja koulun yhteistyön luomiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä työskennellä laajojen yhteistyöverkostojen kanssa ja kykyä toimia haastavissa kasvatus- ja opetustilanteissa.

Järvenperän koulussa on n. 450 oppilasta.Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaista suvaitsevia, vastuuntuntoisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä innostaen heitä elinikäiseen oppimiseen. Toiminnassa lähdemme positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan sekä inkluusion periaatteista liikkeelle. Koulussa on myös 4 erityisluokkaa: 3 toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa ja yksi yläkoulun erityisluokka nuorille, joilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteita. Koulussa on luma-painotus.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Minna Kartano, minna.kartano@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Järvenperän koulu

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo
Espoon kaupunki - Tobacco-free workplace Espoon kaupunki - The Responsible Summer Job -campaign

Suggested jobs