Geronomi

Geronomin toimen, alkusijoituspaikka Tupasvilla, hakua jatketaan 23.4.2021 klo 14.00 saakka, aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Hei Sinä monialainen vanhustyön osaaja. Tunnetko innostusta olla mukana kehittämässä tulevaisuuden vanhustyötä mahdollistaen iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden? Tule mukaan tiimiimme kehittämään tehostetun palveluasumisen hoiva- ja hoitotyötä.

Vahvistamme henkilöstöämme geronomilla. Toimen alkusijoituspaikka on tehostetun palve-luasumisen yksikkö Tupasvilla Kauhavan Kortesjärvellä. Tupasvillassa asuu 32 ikäihmistä.

Toivomme Sinulta positiivista ja motivoitunutta asennetta vanhustyöhön sekä halua toteuttaa laadukasta asiakaslähtöistä hoitotyötä kuntouttavalla työotteella. Lisäksi edellytämme kehi-tysmyönteisyyttä, joustavuutta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi kat-somme voimassa olevan LOVe-luvan ja hygieniapassin. Työ sisältää perushoitoa, viriketyö-tä, lisäksi kehittämis- ja organisointityötä. Tehtävissä on mahdollista toimia esimiehen sijai-sena, jolloin siihen sisältyy myös hallinnollisia tehtäviä, kuten työvuorosuunnittelua ja henki-löstöasioiden hoitoa.

Pätevyysvaatimuksena on geronomin tutkinto. Työ on pääsääntöisesti 2-vuorotyötä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kk. Koeajan kuluessa tulee suorittaa puuttuva LOVe-lääkelupa. Tehtävässä suositellaan työnte-kijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48 §).

Hakemukset pyydetään sähköisenä Kuntarekryn kautta, www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kaksineuvoinen.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Päivi Syväjärvi puh. 040 537 0072 (lomalla vko 5), ikäihmisten palvelujohtaja Katri Nikkola puh. 050 371 7368 tai rekrytoinnin palvelupäällikkö Sari Kuikka puh. 040 183 6398. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ikäihmisten palvelut
Osoite: Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin yhteensä noin 18 000 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Tarjoamme henkilöstöllemme, lähes 700 työntekijää, haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Suggested jobs