Skip to main content
test
Hoitajia kotihoitoon/Vårdare till hemvården/kesä - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

KESÄSIJAIKSEKSI KOTIHOITOON!
Haemme LÄHIHOITAJIA ,SAIRAANHOITAJIA sekä KOTIAVUSTAJIA Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle
Raaseporin kotihoitoon kesätyöhön. Yksikkömme sijaitsevat Tammisaaressa, Karjaalla, Pohjassa ja
Tenholassa.
Kotihoidossa teet merkityksellistä, antoisaa ja arvokasta työtä, vaihtelevissa työympäristöissä
asiakkaiden kotona. Työ on itsenäistä mutta työskentelet silti osana moniammatillista tiimiä.
Työtehtävät ovat monipuolisia sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä kuten
haavanhoitoa, lääkehoitoa ja näytteidenottoa.
Arvostamme hoitotyön osaamista, kehittämismyönteistä työotetta, joustavuutta ja hyviä
vuorovaikutustaitoja.
Työ kotihoidossa on liikkuvaa ja tehtävässä edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.
Lääkehoidon osaaminen varmistetaan LOVe- lääkehoidon tentillä ja näytöillä.

SOMMARVIKARIER TILL HEMVÅRDEN!
Vi söker NÄRVÅRDARE, SJUKSKÖTARE samt HEMHJÄLPARE som sommarvikarier till hemvården i
Raseborg. Våra enheter finns i Ekenäs, Karis, Pojo och Tenala.
I hemvården gör Du meningsfullt, givande och ansvarsfullt arbete i varierande arbetsomgivningar
hemma hos klienterna. Arbetet är självständigt men Du jobbar ändå som en del av ett
mångprofessionellt team. Arbetet består av mångsidiga uppgifter så som grundvård och
sjukvårdsuppgifter så som sårvård, läkemedelsbehandling och provtagning.
Vi uppskattar vårdkunnande, ett utvecklande arbetssätt, flexibilitet och sociala kunskaper.
Arbetet inom hemvården är rörligt och förutsätter körkort och tillgång till egen bil.
Genom LOVe- läkemedelstent och praktiskt kunnande försäkrar vi Din kunskap inom
läkemedelshantering.

Tammisaaren kotihoito / Ekenäs hemvård: Raaseporintie / Raseborgsvägen 37, L-talo / L-huset, 10600 Tammisaari / Ekenäs

Karjaan kotihoito / Karis hemvård: Bulevardi 19 as 2 / Bulevarden 19 bost 2, 10300 Karjaa / Karis

Pohjan kotihoito / Pojo hemvård: Pohjantie / Pojovägen 3 F-H, 10420 Pohjankuru / Skuru

Tenholan kotihoito / Tenala hemvård: Germundbyntie / Germundbyvägen 3, 10520 Tenhola / Tenala

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Lisätietoja:
Tammisaari / Ekenäs: Annina Oksanen, 0404862763
Karjaa / Karis: Maria Grönholm, 0407114872
Pohja-Tenhola / Pojo-Tenala: Linda Weckström, 0405028315

Lär dig mer om oss

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut, Kotona asumista tukevat palvelut, Raaseporin, Hangon ja Inkoon kotihoidon palvelut, Raaseporin kotihoidon palvelut

Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde. Du får vara med om en unik reform där social- och hälsovården, elevvården och räddningsverket i de tio kommunerna i Västra Nyland formas till en enhetlig helhet. Från början av 2023 betjänar vi 470 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet kommer att ha nästan 9000 anställda. Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens, har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  I Västra Nyland är det också bra att bo och leva. Slå dig ner i stadens urbana puls eller i landsbygdens frid, njut av havet, sjöar och skogar. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra


Adress: ., 10600 Tammisaari

Suggested jobs