HR Senior Partner, HR palvelut

Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin HR palveluiden tehtävänä on tuottaa laadukkaita, sujuvia ja kustannustehokkaita HR-johtamisen palveluja. Toimimme esimiesten sekä työntekijöidemme tukena erilaisissa henkilöstöasioissa.

HR Senior Partner on työ- ja virkaehtosopimusten, työlainsäädännön ja paikallisten sopimusten erityisasiantuntija palvelussuhdetiimissä Johtamisen palveluissa. Tiimi tukee asiakaslähtöisesti johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhdeasioissa.

Tehtäviin kuuluu muun muassa:
- Johdon tuki työ- ja virkaehtosopimuksiin (KVTES, LS, TS), työlainsäädäntöön ja paikallisiin sopimuksiin liittyen / palvelussuhdeasioissa
- Itsenäiset kehittämis- ja selvitystehtävät
- Laadukas HR-asiakirjatuotanto
- Paikalliseen sopimiseen ja neuvotteluihin liittyvä valmistelutyö
- TVA-ryhmätyöskentely (tehtävän vaativuuden arviointi)
- Palvelussuhdeasioiden kouluttaminen/valmentaminen
- Työskentely palvelussuhdepäällikön työparina ja yhtenä palvelussuhdepäällikön varahenkilöistä palkkaus- ja palvelussuhdeasioissa
- Työ sisältää myös palvelussuhdetiimin perustöitä, kuten palvelussuhdeprosessin aloitukseen, muutokseen ja päättämiseen liittyviä tehtäviä ja palvelussuhdeneuvontaa.

Tehtävä voi painottua enemmän henkilöstötyöhön tai HR-järjestelmiin.

Tehtävän hyvä hoito edellyttää vahvaa asiantuntemusta palvelussuhdeasioista, itsenäistä työskentelyotetta ja erittäin hyvää tietojärjestelmäosaamista. Huomioimme valinnassa myös HR IT -järjestelmiin painottuvan osaamisen (esimerkiksi SAP, Titania, Flexim tai vastaavat muut järjestelmät).

Tiimissämme pääset työskentelemään ja kehittämään laaja-alaisesti palkkaus- ja palvelussuhdeasioita isossa julkisessa organisaatiossa. Kannustamme ja tuemme ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Käytössämme on joustavat työaikaratkaisut, kuten liukuva työaika ja etätyö. Uudessa sairaalassa meillä on modernit ja muuntuvat työtilat.

Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Jätät hakemuksesi tämän ilmoituksen yhteydessä olevasta linkistä. Voit hyödyntää järjestelmän hakemuspohjaa tai jättää hakemuksesi liitetiedostona

Lisätietoja

http://www.ksshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä voit kysyä:
Palvelussuhdetiimin lähiesimies / palvelussuhdepäällikkö Marjut Nieminen p. 014 269 1480
- 5.5. klo 15.30-16.15
- 7.5. klo 7:45-8:30 ja
- 12.5. klo 15.30-16.15,
Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio p. 014 269 1380
- 10.5. klo 9.00-10.00

Lisätietoja

HR palvelut

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä sairaalatoiminnan modernisoinnissa. Vuonna 2021 käyttöön otettu maakunnan yhteinen uusi sairaalamme, Sairaala Nova, mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevät, täysin uudenlaiset hoitoprosessit. Suomen suurimpana keskussairaalana tarjoamme lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluita. Meillä on 3700 työntekijää. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee vetovoimaisessa Jyväskylässä.


Osoite: Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri - Tobacco-free workplace

Suggested jobs