Luonnonvara-alan koulutuspäällikkö

Hyria on paras kumppani ammatillisen osaamisen kartuttamiseen. Palvelemme sekä työnantajia että henkilöasiakkaita ja vaikutamme myönteisesti toimintaympäristössämme. Kohtaamme vuosittain 10 000 opiskelijaa. Hyrian omat oppimis-, valmennus- ja työympäristöt ovat Hyvinkäällä, Riihimäellä, Helsingissä, Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Tule rakentamaan kestävää tulevaisuutta, kehittämään kiertotaloutta ja painamaan kädenjälkesi ammatillisen koulutuksen kehittämiseen:

Haemme innostunutta ja motivoitunutta koulutuspäällikköä vastaamaan luonnonvara-alamme koulutuspalveluista ja niiden kehittämisestä. Luonnonvara-alalla koulutamme luonto-, ympäristö-, maa-, metsätalous- ja puutarha-aloille uusia osaajia sekä täydennyskoulutamme työelämässä jo toimivia. Olet meille oikea henkilö, jos olet hankkinut esimieskokemusta monipuolisessa toimintaympäristössä sekä koet intoa kehittää alan koulutuspalveluita.

Vahva ymmärryksesi kestävään kehitykseen liittyvästä tulevaisuusorientaatiosta tukee menestymistäsi tehtävässä. Yhdistät sujuvasti hiilineutraaliuden, kiertotalouden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen teemoja alan työpaikoilla vaadittavan osaamiseen sekä alan koulutukseen ja sen kehittämiseen. Vahvistat verkostojesi kautta luonnonvara-alan kampuksemme edelläkävijyyttä valtakunnallisesti.

Koulutuspäällikkö vastaa osastonsa toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä, henkilöstöjohtamisesta ja taloudesta. Lisäksi koulutuspäällikön vastuulla on Hyria konsortion strategian toteuttaminen omalla osastollaan, toimialan budjetointi ja vuositavoitteiden asettaminen sekä seuranta, mittaaminen ja toiminnasta raportointi. Keskeistä tehtävässä on onnistua yhdessä henkilöstön kanssa alan koulutuspalveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Koulutuspäällikkö toimii opettajien, ammatillisten ohjaajien ja tilanhoitajan lähiesimiehenä.

Työpäivät koostuvat konkreettisesti johtamisesta, organisoinnista, verkostotyöstä sekä ennen kaikkea hyvästä lähiesimiestyöstä, yhteisöllisyyden ja innostavan työympäristön luomisesta sekä oman toimialan edustamisesta eri vaikutusryhmissä. Hyvällä päälliköllä ovat arvot kohdallaan ja sydän paikallaan. Hän pitää aidosti ihmisten kanssa työskentelystä, kykenee työskentelemään ajoin hektisessäkin tahdissa, on sopeutumisen mestari sekä idearikas ja tilannetajuinen. Hyvä päällikkö arvioi jatkuvasti toimialansa toimintaa ja kehittymistä sekä hallitsee uusien palveluiden palvelumuotoilua.

Odotamme hakijoilta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä alan ammattien ja työtehtävien tuntemusta, kehityshalua ja -kykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta. Valittavalta henkilöltä odotamme erityisesti alan tulevaisuusnäkymien ja kehitysmahdollisuuksien tuntemista sekä innovatiivisuutta uusien koulutus- ja muiden palveluiden kehittämisessä. Arvostamme kokemusta tuotekehityksestä, myynnistä ja esimiestyöstä sekä kokonaisuuksien hallinta- ja organisointitaitoja. Tehtävän hoitamisessa on hyötyä myös opetuskokemuksesta ja pedagogisesta pätevyydestä.

Työsuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä on käytössä sopimuspalkka. Tehtävissämme on käytössä koeaika. Koulutuspäällikön ensisijainen työntekopaikka sijoittuu Hyvinkäälle Uudenmaankatu 249 -kampukselle. Ensisijaisen toimipisteen lisäksi työssäkäyntialueena ovat kaikki Hyrian koulutuksen järjestämispaikat.

Jätäthän hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen 9.5.2021 mennessä oheisesta Psyconin linkistä.

Lisätietoja

https://psycon.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=1206
http://www.hyria.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Tuula Kortelainen (p. 040 834 9904) 26.4. klo 15-17 ja 5.5. klo 8-9:30 sekä Psyconin konsultti Laura Montonen (p. 020 710 1265) 20.4. klo 15-16 ja 29.4. klo 9-10.

Lisätietoja

Hyria, Koulutus- ja valmennuspalvelut

Hyria tuottaa koulutus- ja valmennuspalveluja, joiden avulla asiakkaillamme on enemmän mahdollisuuksia hyvään elämään. Kasvupalvelujen avulla edistämme yritysten kilpailukykyä ja kasvua sekä vahvistamme työllisyyttä. Hyria toimii konsortiona, johon kuuluvat Hyria koulutus Oy, Hyria Business Institute Oy, Hyria säätiö sr ja Hyria palvelut Oy. Meillä työskentelee yli 500 osaajaa. Hyria koulutus valmistaa tulevaisuuden ammatillisia osaajia. Haluamme olla paras kumppani ammatillisen osaamisen kartuttamiseen. Hyria Business Institute kasvattaa yritysjohdon osaamista ja Hyria säätiö tuottaa ratkaisuja kohti työtä, kouluttautumista tai kuntoutumista. Hyria palvelut on kahvila- ja ravintolapalveluiden järjestäjä. Keskeisin vaikuttavuusalueemme on Häme ja Uusimaa. Useimmat toimipisteistämme sijaitsevat Hyvinkäällä ja Riihimäellä, mutta emme rajoita toimintaamme vain omien seiniemme sisälle. Hyria on älykäs yhteisö. Kehitämme työ- ja oppimisympäristöjämme ketterästi asiakkaiden, henkilöstön ja maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Pidämme työvälineemme ja -menetelmämme ajanmukaisina. Hyriassa saat kokea olevasi arvostettu. Tarjoamme muun muassa kattavat työterveyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntaedun sekä virkistävästi yllättäviä henkilöstötapahtumia. Meillä saa onnistua ja innostua. Iloitsemme toistemme menestyksestä. Liity Hyrian heimoon.


Osoite: Uudenmaankatu 249, 05840 Hyvinkää

Suggested jobs