Skip to main content
test
Munhygienist, Närpes - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en munhygienist till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Närpes hälsovårdscentral. Munhälsovården får nya, renoverade utrymmen senare under detta år.

Behörighetskrav:
Legitimerad munhygienist.
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Satu Kivikangas
tfn 040 153 0687
satu.kivikangas@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Suggested jobs