test

Närchef, äldre omsorg

Application time ends  27.2.2024 14:00

Varha söker en närchefsvikarie inom äldre omsorgen som ansvarar för effektiverade serviceboendet och åldringshemmet Hannahemmet i Dragsfjärd. Hannahemmet har 48 platser, varav 2 är reserverade för korttidsvård.

Vikariatet börjar enligt överenskommelse och slutar 31.12.2024 innehållande en tre veckors introduktionsperiod.

Som närchef för vårdpersonalen vet du hur viktigt det är att allt fungerar. Den goda andan på arbetsplatsen och den positiva kundupplevelsen har stor betydelse. Som närchef säkerställer du verksamhetens organisering och den administrativa uppföljningen.

Vi förväntar oss att du har god ledarskaps- och samarbetsförmåga och god social kompetens. Vi förväntar oss också att du vill jobba med utveckling och visioner med de äldre kommuninvånarnas bästa i åtanke.

Har du lämplig yrkeshögskolexamen eller motsvarande enligt Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildade personer (t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, socionom) inom socialvården (272/2005), och goda muntliga och skriftliga kunskaper i ena inhemska språket samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra? Då är kanske just du den vi söker!

Varhas anställda får 250 euro som anställningsförmån som kan användas för motion, välbefinnande eller kultur via tjänsten Smartum plus.

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Från och med den 1 januari 2024 ska den som väljs till tjänsten uppvisa det kriminalregisterutdrag som behövs för att ta reda på den kriminella bakgrunden av arbete med äldre personer enligt 28 § i lag 741/2023.


Read more

http://varha.fi

Enhetschef Ann-Marie Kulla, ann-marie.kulla@varha.fi, 0405270647
Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret. Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan kan du skicka in en pappersansökan per post till Varha, Kirjaamo, Box 52, 20521 Åbo.

Organisations jobs

Employer

Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb

Read about employer