test
Palomies-ensihoitaja: pelastuslaitos, Kitee (ID5363) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 29 paloaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 42 700 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 31.1.2022 mennessä PALOMIES-ENSIHOITAJAN virka.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kiteen paloasema.

Palomies-ensihoitaja työskentelee painopistepaloasemalla ja osallistuu pelastus- ja ensihoitopalvelun tehtävien hoitamiseen kevyt pelastusambulanssissa ja alueellisena ryhmänjohtajana. Tehtäviin kuuluu lisäksi koulutustoiminta ja onnettomuuksien ehkäisyn tehtävät (kuten turvallisuuskoulutus ja valvonta). Palomies-ensihoitajalle määrätään lisäksi vastuualue henkilökohtaisen osaamisen perusteella. Viranhaltija työskentelee Kiteen, Tohmajärven ja Hammaslahden paloasemilla ja sijaistaa asemien palomiesten poissaolot.

Virkojen kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 1. kohdan mukainen kelpoisuus sekä eduksi katsotaan Siun soten kuntayhtymän määrittelemä perustason ensihoidon kelpoisuus (Ensihoidon palvelutasopäätös 1785/06.00.00.01.00/2017), aiempi kokemus moniammatillisesta työskentelystä ja pelastustoiminnan kehittämistehtävistä.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta ja C-luokan ajokorttia.

Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaisesti.

Virassa noudatetaan työajasta myönnetyn poikkeusluvan mukaista työaikaa, 42 h / viikko.

Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Valitulta vaaditaan suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa.

Lisätietoja virasta antavat: palopäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen, 013 330 4516, ville-petteri.pulkkinen@pkpelastuslaitos.fi tai palopäällikkö Yrjö Jantunen, 0505226079, yrjo.jantunen@pkpelastuslaitos.fi

Virkoja haetaan sähköisesti.

Joensuussa 4.1.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palvelut 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 164 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 300 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - The Responsible Summer Job -campaign

Suggested jobs