Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Espoonlahden koulu - Espoon kaupunki

Peruskoulun oppilaanohjaajan tehtävät vuosiluokilla 7-9 lukuvuonna 21-22.

Espoonlahden koulu on 387 oppilaan yläkoulu.
Koulussamme annetaan painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Lisäksi koulussa on kolme erityisen tuen pienryhmää ja maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmä.
Käytössämme on uudet ja ajanmukaiset opetustilat kaikissa oppiaineissa.

Koulun nimi ja osoite: Espoonlahden koulu, Opettajantie 3, 02360

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta peruskoulun oppilaanohjaajan tehtävistä, nuoren omaa toimijuutta tukevaa ja ratkaisukeskeistä sekä kehittämismyönteistä työotetta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii lämminhenkisyyttä, kykyä tunnistaa nuoren erilaiset tuen tarpeet, kokemusta verkosto- ja pienryhmätyöskentelystä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.
Sähköisten ohjausalustojen tuntemus ja kokemus niiden käytöstä katsotaan eduksi.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Lisätietoja

https://peda.net/espoo/espoonlahdenkoulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Marikka Korhonen, p. 050 3092092

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Espoonlahden koulu

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka!


Osoite: Opettajantie 3, 02360 Espoo
Espoon kaupunki - Tobacco-free workplace Espoon kaupunki - The Responsible Summer Job -campaign

Suggested jobs