Prosessialan opettaja

Haemme prosessialan päätoimista tuntiopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Omaat vahvan osaamisen prosessiteollisuuden eri osa-alueilta. Vahvuuksiasi ovat esim. tuotantoprosessien ohjaus, käynnissäpito ja kemianteollisuuden yksikköprosessit. Myös muut prosessiteollisuuteen liittyvät aihealueet sekä kehittämishanketyö hakijan osaamisprofiilin mukaan, tulevat olemaan osa työnkuvaasi.

Opettajan tehtäviin kuuluu mm. lähi- ja verkko-opetusta, opiskelijoiden ohjaamista ammatillisten opintojen eri vaiheissa sekä yhteistyötä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Olet kykenevä edistämään käytännön työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista.

Hakijoilta edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Prosessialan työkokemus on tuonut sinulle vahvan pohjan toimia opettajana ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusjärjestelmän tuntemus katsotaan eduksi. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät asetuksen 986/98 mukaan.

Ennen palvelussuhteen alkamista tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, todistus huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja lain mukainen rikostaustaote.

Rekrytoinneissa noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kpedu.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat toimialapäällikkö Petri Ahoniemi, puh 044 725 0607 tai rehtori Sirkku Purontaus, puh 044 725 0101 tai sposti etunimi.sukunimi@kpedu.fi
Käytämme sähköistä rekrytointia ja hakemukset pyydetään jättämään Kuntarekryn kautta työpaikkailmoituksen alalaidassa olevalla Hae työpaikkaa -painikkeella.

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (AO)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto järjestää koulutusta usealla toimialalla: teollisuus ja logistiikka, rakennusalat, ruoka- ja puhdistuspalveluala, liiketalouden ala, IT- ja media-ala, sosiaali- ja terveysala, luonnonvara-ala ja kansanopisto/vapaa sivistystyö. Ammattiopistolla on toimipisteet Kokkolan ammattikampuksella, Kannuksessa, Kaustisella, Kälviällä ja Perhossa.


Osoite: Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU - Tobacco-free workplace

Suggested jobs