Skip to main content
test
Psykolog inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Inom Kyrkslätt svenska serviceområde för bildning lediganslås en tillsvidare tjänst som psykolog inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning fr.o.m. 1.8.2022 eller enligt överenskommelse.

Kom med i vårt kreativa elevvårdsteam och utveckla förebyggande arbete och tidigt stöd till barn inom småbarnspedagogik och förskolor. De kommunala daghemmen är tre till antalet och de privata daghemmen är 4. Totalt var antalet barn 20.9.2021 ca. 370. Genom ett nära samarbete med småbarnspedagogikens lärare, speciallärare och kurator vill vi jobba för tidigt ingripande och förebyggande av svårigheter. I Kyrkslätt satsas på småbarnspedagogiken genom att de kommunala daghemmen har egna speciallärare, dessutom jobbar 2 konstpedagoger under verksamhetsåret i daghemmen.

Psykologen jobbar som en del av det svenskspråkiga elevhälsoteamet inom bildningen som består av 3 kuratorer och 3 psykologer. Vi träffas regelbundet för att utveckla elevhälsoarbetet samt för kollegialt stöd. Arbetet i daghemmen och förskolorna består huvudsakligen av förebyggande arbete inom gemensam elevvård, konsultationer, utredning av svårigheter med inlärning och varande, samarbete med vårdnadshavare och personal, stöd till familjer, nätverksmöten och utvecklingsarbete. Pararbete och arbete i grupper uppmuntras. Psykologen har grupphandledning och fortbildning understöds.

Arbetsvillkor och arbetstid bestäms i enlighet med AKTA. Grundlönen är 3721,32 euro/mån.
Prövotid 6 månader.

Behörighetskrav är psykologie magister och legitimerad psykolog. Den valda bör uppvisa brottsregisterutdrag samt ett godtagbart intyg över hälsotillståndet innan arbetet inleds.

Ansökan bör inlämnas senast 20.5.2022 kl. 12.00 helst elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 407520).

Om det inte är möjligt kan ansökan skickas till Kyrkslätt kommun, chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar kan göras till chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist tel. 040-7290524 eller e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk förskoleverksamhet och utbildning, Stöd av barnets tillväxt, utveckling och inlärning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Suggested jobs