test
Psykologi: lapsiperheiden palvelut, Kitee (ID5147) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 25.1.2022 mennessä PSYKOLOGIA eteläiselle alueelle kahteen vakituiseen ja yhteen määräaikaiseen tehtävään.

Haettavana on lapsiperheiden palveluissa koulupsykologin/perheneuvolan psykologin

  • kaksi vakinaista tehtävää,
  • sijaisuus 18.10.2022 saakka.
Näistä psykologeista kaksi työskentelevät Kiteen alueella. Kolmas psykologi työskentelee Tohmajärven ja Rääkkylän alueella. Kerro hakemuksessasi mistä näistä työtehtävästä olet ensisijaisesti kiinnostunut.

Koulupsykologin työtehtäviin kuuluvat yhteisöllinen ja yksilöllinen opiskeluhuoltotyö: oppilaiden psykologiset tutkimukset sekä ohjaus ja neuvonta, oppimisen tuen suunnittelu, yhteistyö perheiden ja koulujen henkilökunnan kanssa, työskentely ryhmien tai luokkien kanssa sekä alansa asiantuntijana toimiminen opiskeluhuolto- ja monialaisissa asiantuntijaryhmissä.

Perheneuvolassa psykologi toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluissa toimivien työntekijöiden kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluissa psykologin tehtäviin sisältyy lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe- ja tunne-elämään, ihmissuhteisiin sekä sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Työ on vanhempien tukemista kasvatusasioissa sekä erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa.

Työyhteisömme vahvuus on ketteryys ja joustavuus työhön liittyvissä järjestelyissä niin, että työtä on mahdollisuus tehdä hyvin omia vahvuuksia käyttäen ja kehittäen. Tiimi on innovatiivinen ja kehittämismyönteinen. Psykologilla on työssä tukena eteläisen alueen perheneuvolan tiimi, jossa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijä, asiantuntijahoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja konsultoivat lääkärit.

Työ edellyttää lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntemusta, sekä perhekeskeistä ja kehittämismyönteistä työotetta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aloitteellisuutta sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetussa laissa (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia psykologin tehtävässä. Tehtävässä on 6kk koeaika. Mikäli kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa ei löydy, voidaan tehtävään valita määräaikaisesti opintojen loppuvaiheessa oleva opiskelija.

Tehtäväkohtainen peruspalkka on 3655,93 euroa.

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme rekrytointilisää määräaikaisena 24 kk palvelusuhteen alkamisesta. Kysy lisää alla olevalta lisätietojen antajalta.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Mikko Nenonen p. 013 330 5301, mikko.nenonen@siunsote.fi

Jätä sähköinen hakemus.

Joensuussa 24.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-, ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut 164 000 asukkaallemme.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Mikko Nenonen p. 013 330 5301, mikko.nenonen@siunsote.fi

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - The Responsible Summer Job -campaign

Suggested jobs