Sairaanhoitaja (3), toimi, Osasto 5

Sairaanhoitaja, tule osaksi meidän tiimiä! Haemme kolmea (3) aktiivista ja työhönsä sitoutunutta sairaanhoitajaa toimeen osastolle 5.

Osastollamme hoidetaan erikoissairaanhoitoa vaativia plastiikkakirurgisia, urologisia sekä palo- ja paleltumavammapotilaita. Hoitotyö on potilaiden pre-ja postoperatiivista hoitoa sisältäen niin vaativan neste- ja lääkehoidon, potilaiden tarkkailun ja valvonnan, haavanhoidon kuin myös potilaiden ohjausta ja neuvontaa. Potilaan yksilöllistä ja turvallista hoitoa tuetaan moniammatillisella tiimityöllä ja parityöskentelyllä.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön, tehtävän vaativuuden mukaisen palkan ja hyvät työsuhde-edut. Työ on kolmivuorotyötä. Toteutamme yhteisöllistä, autonomista ja ergonomista työvuorosuunnittelua sekä työkiertoa. Sinulla on mahdollisuus liittyä työaikapankkiin.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja joustavuutta muuttuvissa työtilanteissa. Toivomme kokemusta kirurgisen potilaan hoitotyöstä vuodeosastolla.

Sairaanhoitajan toimien kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vs. osastonhoitaja Pia Kemppainen, p. 040 581 3644 ja ylihoitaja Kaija Paakki-Tiainen, p. 0400 807 329, Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Operatiivinen tulosalue, Tukielin- ja neurokirurgia, Osasto 5

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Suggested jobs