Sairaanhoitaja, kesätyö, osasto 42

Sairaanhoitaja/lähihoitaja/hoitotyön opiskelija, tule meille töihin! Vuodeosastolla 42 on avoinna kesäsijaisuus (vähintään yksi kesäsijaisuus). Sijaisuus alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu elokuun 2021 loppuun saakka. Työ vuodeosastolla on kolmivuorotyötä.

Osasto 42 on infektiosairauksiin erikoistunut vuodeosasto, jossa korostuu erilaisia infektioita sairastavien ja vaativaa eristystä tarvitsevien hoitotyö. Osastolla hoidetaan myös maha- ja suolistosairauksia sairastavia potilaita. Hoitotyö on haasteellista ja moniammatillista tiimityötä, jossa kohdataan eri-ikäisiä ja eri erikoisalojen potilaita.

Sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön osaajaksi kannustavassa työilmapiirissä sekä saada tiedollista ja taidollista tukea hyvällä perehdytyksellä. Toivomme Sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Tarjoamme Sinulle erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja vastuullisen tehtävän sekä mahdollisuuden työskennellä uudistuvassa työympäristössä sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueella.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös lähihoitaja tai sairaanhoidon opiskelija. Lähihoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Sairaanhoidon opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Tarja Ollikainen p. 040 5046 281. Sähköposti: tarja.ollikainen@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Sisätaudit ja keuhkosairaudet, Osasto 42

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Suggested jobs