Servicechef, Tjänster för äldre

Sibbo är en växande och smidig kommun strax intill huvudstadsregionen. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun är ordnade enligt livscykelmodellen.

Det viktigaste värdet som styr vardagsverksamheten inom Tjänster för äldre är att ge de äldre möjligheter till ett människonära och värdefullt liv med personlig prägel.

Är du en erfaren, motiverad och tjänstvillig expert inom ledning och seniorfrågor? Njuter du av ledaruppgifter och utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, och är du intresserad av att främja de äldres välmående, hälsa, rehabilitering och sociala aktivitet? Kanske du också har erfarenhet av tjänster för personer med funktionsnedsättning! Ditt ansvarsområde omfattar förebyggande verksamhet för äldre, hemvård och tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Välkommen till oss!

Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo söker nu en

SERVICECHEF TILL TJÄNSTERNA FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING


Som servicechef leder och utvecklar du tjänsterna och processerna för äldre och personer med funktionsnedsättning tillsammans med servicedirektören och de närmaste cheferna. Verksamheten utvecklas i en kundorienterad riktning i enlighet med strategin. Du fungerar som chef för enheternas närmaste chefer och främjar ett självstyrande verksamhetssätt. Du leder och uppmuntrar personalen att möta framtidens utmaningar där verksamheten bygger på ett effektfullt förebyggande arbete och rehabilitering. Du är också medlem i ledningsgruppen för tjänsterna för äldre och personer med funktionsnedsättning där du fungerar som sakkunnig för ditt verksamhetsområde.
Du deltar och engagerar dig i utarbetandet av budgetförslaget och följer upp utfallet av din egen process, verksamhetens resultat och effektivitet som helhet och deltar i planeringen av nödvändiga åtgärder i samarbete med servicedirektören. Du deltar också i beredningen av olika slags upphandlingar inom ditt ansvarsområde och ingår som medlem och sakkunnig i SAS-gruppen (selvitä, arvioi ja sijoita). Du är aktiv inom olika nätverk och fungerar bland annat som föredragande och sekreterare i äldrerådet. Du utvecklar aktivt arbetshälsan och orken i arbetet tillsammans med personalen.

Vi förväntar oss att du har en coachande ledarskapsförmåga samt förutsättningar och vilja att utveckla och säkerställa kvaliteten för tjänsterna för äldre. Dessutom förutsätter vi ett aktivt samarbete med kommunens övriga enheter. Som stöd i arbetet har du entusiastiska och utvecklingsinriktade chefskollegor samt experter inom social- och hälsovården.

Våra lokaler finns i Nickby i Sibbo intill goda trafikförbindelser och en halvtimmes körväg bland annat från Helsingfors.

Behörighetskravet för tjänsten är lämplig högskoleutbildning inom branschen eller tidigare examen på institutnivå, administrativ tilläggsutbildning och minst fem års arbetserfarenhet inom branschen. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt AKTA och i uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. I uppgiften förutsätts att den anställda har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningarna ska lämnas in senast 7.5.2021 kl. 16 via nedanstående länk eller på adressen www.sibbo.fi/sv/rekry med Kommunrekrys sökandeprofil.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Intervjuerna ordnas tisdag 11.5.2021.

Läs mer

https://www.sipoo.fi/sv/socialservice/service-for-aldre/ https://www.sipoo.fi/sv/socialservice/handikappservice/
https://www.sipoo.fi/sv/arbete/att-jobba-i-sibbo/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om uppgiften ger servicedirektör för Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Sari Häkkinen, tfn 040 191 4196 eller sari.hakkinen@sibbo.fi

Lära dig mer om oss

Social- och hälsovårdstjänster, Tjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!


Adress: Jussasvägen 18, 04130 Sipoo
Sibbo kommun - Tobacco-free workplace Sibbo kommun - The Responsible Summer Job -campaign

Suggested jobs