test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att fördomsfritt förnya dem tillsammans med våra invånare i olika åldrar. Vi satsar på arbetets kvalitet och personalens utveckling. Människan och en smidig vardag är viktiga för oss.

Vi söker en socialarbetare till en fast tjänst inom Borgås mentalvårds- och missbrukstjänster. Tjänsten är administrativt inom det vuxensociala arbetet och tillträde sker enligt överenskommelse.

Du arbetar med vuxna som behöver särskilt stöd, sökt mentalvårds- och missbrukstjänster eller som hänvisats till vård. Den grundläggande arbetsuppgiften är att bedöma klienternas behov av tjänster och att erbjuda stöd till klienterna på ett ändamålsenligt sätt i socialarbetet. I arbetet ingår att upprätta bedömningar av servicebehov respektive planer för socialarbetet i enlighet med socialvårdslagen, utföra ändamålsenligt och målinriktat arbete med klienten och hens nätverk, samt att fatta tjänsteinnehavarbeslut. Du har ett stort nätverkssamarbete, du är med i utvecklingen av arbetet och fungerar som socialarbetets expert inom mentalvårds- och missbrukaromsorgen.

Det fysiska verksamhetsstället är beläget på Borgå missbrukarklinik, Konstfabriksgatan 4 A. Som socialarbetare är du en del av yrkesövergripande team; missbrukarklinikens och vuxensocialarbetets team. Du har ett stort samarbete med bl.a. hälso- och sjukvården, socialarbetet för barnfamiljer, rehabiliteringsinrättningarna och vuxentjänsterna. Den operativa chefen är chefen för Borgå mentalvårds- och missbrukstjänster, och den administrativa chefen är den ledande socialarbetaren inom Borgås vuxensociala arbete. Ditt arbete stöds av bra och fungerande strukturer såsom regelbundna möten med arbetsgruppen, stöd och handledning av de närmsta cheferna, juridiskt stöd, flexibla arbetstider och motions- och kulturtjänster för personalen. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse.

Behörighetskrav:
Socialarbetarbehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (7§) förutsätts. Ytterligare förutsätter vi goda muntliga färdigheter i båda inhemska språken samt goda skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket och färdigheter i läsförståelse. Erfarenhet av arbete inom mentalvårds- och missbruksarbete ses som fördel.

Vid brist på sökande som fyller behörighetskraven, kan platsen tillfälligt fyllas för högst ett år med en socialarbetarstuderande, som slutfört socialarbetets grund- och ämnesstudier samt praktiken gällande dessa med godkänt resultat.

Arbetstiden är 37,75 h/vecka. Lönen fastställs enligt SOTE.

Innan valet fastställs bör den som väljs till arbetet visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Skicka in din ansökan via länken Sök nu! senast den 2 februari 2022 kl. 14.00.

Läs mer

https://www.borga.fi/vuxensocialarbete

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ges av ledande socialarbetare Alexandra Blomqvist tel 040 184 3539 alexandra.blomqvist2@porvoo.fi eller servicechef Ville Heininen tel 040 191 6843 ville.heininen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Vuxensocialarbete

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Konstfabriksgatan 4 A, 06100 Porvoo
Borgå stad - Tobacco-free workplace

Suggested jobs