Sosiaaliohjaajan sijaisuus - Lopen kunta

Lopen kunnan perusturvatoimen lapsiperheiden palveluissa on haettavana sosiaaliohjaajan toimen sijaisuus vakituisen työntekijän perhevapaan ajalle, joka on 06.09.2021 - 19.07.2022.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat jälkihuoltonuorten ohjaaminen ja sosiaaliohjaus sovituissa asiakasperheissä. Toimipiste sijaitsee Lopen kunnantalolla. Tehtävä edellyttää liikkumista autolla, joten toivomme mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Haettavana oleva sosiaaliohjaajan työ edellyttää erinomaista yhteistyökykyä ja kykyä verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Tehtävään valittavalta edellytetään myös aktiivista ja vastuullista työotetta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjoamme haasteelliset työtehtävät, kehittämismyönteisen ja avoimen työyhteisön. Toivomme, että hakijalla olisi tehtäviin liittyvää työkokemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen ohjaajan tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Toimi täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Työaika on 38,25 h/viikko. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote, jotka ovat edellytykset valinnan vahvistumiselle. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan kuukauden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, hakemuksen liitteeksi kelpoisuuden osoittavat todistukset. Alkuperäiset työ- ja opintotodistukset pyydämme haastatteluun kutsutuilta.

Hakemukset tulee toimittaa 02.08.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) ja kunnassa tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2658,22 €/kk.

Lisätietoja

https://loppi.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Seija Rimpiläinen, p. 050 468 6585, seija.rimpilainen@loppi.fi

Lisätietoja

Lopen kunta, Perusturvalautakunta

Loppi on Kanta-Hämeen maakunnan eteläisin, noin 7800 asukkaan kasvava ja elinvoimainen kunta, jonka palveluksessa on noin 400 työntekijää. Lopen kunta on luotettava työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista sekä tarjoaa henkilöstölleen hyvän työpaikan kaikissa työuran ja elämän vaiheissa. Lopen kunta on savuton työnantaja.


Osoite: Yhdystie 5, 12700 Loppi
Lopen kunta - Tobacco-free workplace Lopen kunta - UNICEF Child Friendly City

Suggested jobs