Sosiaalityöntekijä, Lastensuojelu Kurikka

Application time ends  9.8.2024 14:00

Sosiaalityöntekijän kaksi (2) virkaa Lastensuojelussa Kurikassa.

Haemme kahta (2) lastensuojelun sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 15.4.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Alkusijoituspaikka Kurikan perhekeskuksessa.

Kurikan lastensuojelussa on neljä sosiaalityöntekijän virkaa vastuuyksikköjohtajan johdolla. Nyt haettavana olevaan sosiaalityöntekijän virkaan sisältyvät lastensuojelun työtehtävät avohuollon sosiaalityöstä sijaishuoltoon.

Tehtäviin kuuluu mm. työskentely lapsen ja hänen läheistensä sekä yhteistyötahojen kanssa, tarvittavien palvelujen järjestäminen sekä niihin liittyvien päätösten tekeminen. Lastensuojelu tekee työtä tiiviisti yhdessä lapsiperhesosiaalityön kanssa.

Lastensuojelussa on käytössä systeeminen työskentelyote. Työnohjaus on järjestetty ja työvälineet ovat ajantasaiset. Täydennys- ja lisäkoulutukseen suhtaudumme myönteisesti ja kannustavasti. Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen työn sekä innostuneen ja työhönsä sitoutuneen työyhteisön. Työn kehittäminen on meille tärkeää.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä ja joustavaa työskentelyotetta. Edellytämme sinulta kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon. Tule mukaan asiakasta kunnioittavaan joukkoon kehittämään lastensuojelutyötä.

Kelpoisuusehtona laillistettu sosiaalityöntekijä (Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 12§:n mukaan tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät käytössä olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen täytössä noudatetaan koeaikaa. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta sekä lain (504/2002) mukainen rikostaustaote on esitettävä ennen viran vastaanottamista. HYVAEP on savuton työpaikka.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Contact information

Vastuuyksikköjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä Susanna Lammi

Puh. 040 6367 417

susanna.lammi@hyvaep.fi

Apply now

Organisations jobs

Employer Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on Etelä-Pohjanmaan maakunnan kattava hyvinvointialue. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt yksitoista sote-organisaatiota ja pelastuslaitoksen. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue palvelee 192 150 asukasta. Työntekijöitä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on noin 10 000. Read about employer