test
Startti- ja yksilövalmentaja - Hämeenkyrön kunta

Hämeenkyrön työllisyyspalvelut ilmoittaa haettavaksi

Yksilö- ja starttivalmentajan toimen

Hämeenkyrön 17- 28-vuotiaille nuorille suunnattu matalan kynnyksen starttivalmennus on vailla motivoitunutta, työstään innostunutta ohjaajaa. Meillä on tarjolla paikka ammattitaitoisessa tiimissä, joka on orientoitunut oman työn kehittämiseen ja toimintamallin jalostamiseen. Meillä on lupa innostua, ehdottaa ja kokeilla.
Starttivalmennuksen työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmävalmennus, osallistavat ja toiminnalliset menetelmät sekä mediapaja. Starttivalmennuksen tavoitteena on tukea arjenhallintaa ja auttaa yksilöä omien vahvuuksien tunnistamisessa ja etsiä jatkopolkuja yhdessä nuoren kanssa. Starttivalmennus toimii osallisuuden periaattein, niin että nuoret itse suunnittelevat toiminnan sisällön. Työ edellyttää motivoivaa työotetta, ryhmänohjaustaitoja, päihde- ja mielenterveystyön tuntemista ja aikaisempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta.
Hakijalta edellytetään sosiaali-, terveys-, tai nuorisoalan korkeakoulututkintoa ja aikaisempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta sekä työkokemusta nuorten työpajatyöskentelystä. Starttivalmennuksen yhteydessä toimii mediapaja, joten audiovisuaalisen viestinnän osaaminen katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää itsenäistä ja motivoivaa työotetta, kykyä kohdata haastavassa elämäntilanteessa oleva nuori, ryhmänohjaustaitoja, päihde- ja mielenterveystyön tuntemista. Lisäksi hakijoilta toivotaan kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan 6kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Hämeenkyrön kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset toimeen jätetään 28.1.2022 mennessä KuntaRekryn kautta. Alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.hameenkyro.fi/yritykset/tyollisyyspalvelut/
https://hameenkyro.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/starttivalmennus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa työllisyyspalveluiden päällikkö Hanna Rajakoski p. 050 - 441 8830

Lisätietoja

Hämeenkyrön kunta, Perusturva, Työllisyyspalvelut

www.hameenkyro.fi


Osoite: Eteläntie 2, 39200 Kyröskoski

Suggested jobs