Skip to main content
test
Suuhygienistin toimen pitkäaikainen sijaisuus - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella Perhonjokilaakson suun terveydenhuollossa on haettavana 31.3.2023 klo 12.00 mennessä

SUUHYGIENISTIN TOIMEN PITKÄAIKAINEN SIJAISUUS
Tunkkarin hammashoitola VeteliKelpoisuusehtona suuhygienistin toimen sijaisuuteen on laillistetun suuhygienistin pätevyys. Myös keväällä 2023 valmistuvat suuhygienistit voivat hakea tointa.

Soite tarjoaa hyvinvointialueella monipuolisia ja laadukkaita suunterveydenhuollon palveluja. Tarjoamme erittäin monipuolisen ja innostavan työkentän, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan tuen, hyvät koulutusmahdollisuudet sekä ajanmukaiset laitteet ja välineet. Toimimme opetusterveyskeskuksena.

Haemme joustavaa, yhteistyökykyistä ja positiivisen asenteen omaavaa työntekijää. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn, sopeutumista muuttuviin tilanteisiin sekä vahvaa kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Aiempi työkokemus sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi. Ajokortti ja oman auton käyttö ovat edellytyksenä, koska suuhygienistin työhön kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ valistuksineen mm. Jokilaaksojen kouluilla

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä hyvinvointialueella tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Käytössä on myös hoitohenkilökunnan paikallinen sopimus toimenpidepalkkioista.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Sijaisuuteen valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää hyvinvointialueen työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta. Koeaika on kolme kuukautta.


Lisätietoja antaa
Vastuualuejohtaja Paula Varila, paula.varila@soite.fi, puh. 040 8045138 ja johtava hammaslääkäri Pekka Korhonen, pekka.korhonen@soite.fi, puh. 040 804 4220.


Kokkolassa 24.1.2023

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.


Osoite: Mäntöläntie 2, Tunkkari

Suggested jobs