Terveyskeskuslääkärin sijaisuus ikääntyneiden palveluissa, Turku

Application time ends  1.8.2024 14:00

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus ikääntyneiden palveluissa Turun avoterveydenhuollossa ajalla 2.1. - 2.11.2025

Ikääntyneiden palveluissa lääkärit työskentelevät kotihoidossa, ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, tilapäishoidon yksiköissä ja Kurjensiiven arviointiyksiköissä. Työtä tehdään kotihoidon toimistolla sairaanhoitajatyöparin kanssa tai arviointi- tai asumispalveluyksikössä moniammatillisessa hoitotiimissä.

Työaika on liukuva, päivystysvelvollisuutta ei ole ja osa-aikatyö on mahdollista. Työnhallinta koetaan ikääntyneiden palveluissa yleensä hyväksi ja työpäivän aikataulun voi usein itse suunnitella lähitiimin kanssa. Haasteellisille potilaille on aikaa, ja lääkäri pystyy hoitamaan potilasta kokonaisvaltaisesti.

Kotihoidon lääkärin työpäivään kuuluu sairaanhoitajan konsultaatioita ja potilaiden vuosikontrolleja, jotka kotihoidossa tehdään kotikäynteinä, joihin pyritään usein saamaan mukaan myös omainen. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä lääkäri pyrkii hoitamaan potilaan kaikki asiat elämän loppuun asti pääsääntöisesti ilman siirtoja muualle, ja jokaiselle potilaalle pyritään tekemään ennakoiva hoitosuunnitelma. Arviointiyksiköissä panostetaan potilaan geriatriseen kokonaisarvioon ja hoitoon sekä kuntoutukseen niiden potilaiden kohdalla, joiden kotona pärjääminen on heikentynyttä. Ikääntyneiden palveluissa on mahdollista suorittaa osa sekä YEK- että erikoistumisjaksoa (yleislääketiede ja geriatria).

YEK-lääkäreille ja erikoistuville järjestetään viikoittain konsultaatiotunti tai ryhmänohjaus, jolloin käsitellään jotain geriatrisesti tärkeää aihetta. Työyksikössä on konsultoitavissa geriatri/geriatreja. Lääkäreiden on mahdollista osallistua geriatrian aamukoulutuksiin, palliatiivisen keskuksen aamukoulutuksiin ja/tai terveysasemien keskiviikkokoulutuksiin tarpeen ja koulutusjakson vaatimusten mukaan. Lääkärit tapaavat lisäksi 2 kertaa viikossa aamupalaverin merkeissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
Eduksi luemme hyvän suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon.

Sinua odottaa kiva hyväntuulinen porukka, jossa on hyvä tehdä töitä! Opit varmasti paljon geriatrisista potilaista!

Lääkärikollegio on tosi mukava ja auttaa uutta lääkäriä työssä. Esihenkilön kanssa on mahdollista keskustella sijoituksesta (esim. kotihoito/asumispalvelut tai missäpäin Turkua sijoitus olisi), hakijan toiveet pyritään huomioimaan. Osapäiväinenkin työ on mahdollista, vaikka ensisijaisesti haemme tähän sijaisuuteen kokopäiväistä tekijää. Työ sopii hyvin esim. osaksi yek-palvelua tai yle/ger-erikoistumispalvelua.


Read more

http://varha.fi

Contact information

Yl Heli Leino, heli.leino@varha.fi,

vt yl Kirsi-Marja Laine, kirsi-marja.laine@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Apply now

Organisations jobs

Employer Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Read about employer