Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja - Laitilan kaupunki

HAKUAIKAA ON JATKETTU, aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.

Laitilan kaupungin varhaiskasvatuksessa on avoinna varhaiskasvatuksen hoitajan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 8.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.Työaika 38,25h/vko, palkkaus KVTES:n mukaan. Ensisijainen sijoituspaikka on Apilaniityn päiväkodin vuorohoitoryhmä, joka on auki 24/7 lasten hoitoaikavarausten mukaan.

Valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisesta kelpoisuudesta annetun asetuksen (272/2005 8§) mukaista koulutusta, suuntautumisvaihtoehtona lapset ja nuoret. Valmistuvat opiskelijat huomioidaan.

Odotamme valitulta varhaiskasvatuksen osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyvää organisointikykyä sekä kehittävää ja joustavaa työotetta.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee jättää sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola p. 040 715 7841
Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen p. 044 585 6806

Lisätietoja

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa. Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila
Laitilan kaupunki - Tobacco-free workplace

Suggested jobs