Varhaiskasvatuksen opettaja

iteen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähtökohtana on positiivinen ja ratkaisu-keskeinen pedagogiikka. Vuoden 2021-2022 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, kielellisen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen tehostaminen pienryhmätoiminnan, LaTVa -projektin, kaksivuotisen esiopetuskokeilun ja maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen avulla.

Kiteen kaupungin varhaiskasvatus hakee määräaikaiseen työsuhteeseen

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA ajalle 01.08.2021 - 15.06.2022

Pätevyysvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukainen pätevyys.
Työnpisteen aloituspaikka on Kellonsoittajantien päiväkoti, Peurankellojen ryhmä.
Työaika 38,25 tuntia/viikko. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Arvostamme innostuneisuutta, positiivisen pedagogiikan keinojen tuntemusta, ratkaisukeskeisyyttä, hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, uuden toiminnan kehittelytaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa http://www.kitee.fi/tyopaikat. Sähköisen hakemuksen liitteeksi on liitettävä ansioluettelo ja muut kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakuaika päättyy 7.5.2022 klo 12.00

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ter-veydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kitee.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa:
varhaiskasvatuksen päällikkö Nelli Koskinen puh. 040 105 0241, nelli.koskinen@kitee.fi.

Lisätietoja

Kiteen kaupunki, Sivistys- ja vapaa-aikakeskus / varhaiskasvatus

Kiteen kaupungilla Pohjois-Karjalassa on vahvat juuret, vaikuttava historia ja kiehtovia tarinoita. Sopivan kokoinen Kitee tarjoaa mahdollisuuksia vireään ja vauhdikkaaseen vapaa-ajan viettoon. Arki sujuu sillä palvelut ovat laadukkaita ja lähellä.

Kiteen kaupungin organisaatiossa työskentelee noin 350 teknisen toimen, sivistys- ja vapaa-aikatoimen sekä hallinnon ammattilaista.

Kiteen kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kellonsoittajantie 8, 82500 Kitee

Suggested jobs