Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Laitilan kaupunki

HAKUAIKAA ON JATKETTU, aiemmat hakemukset huomioidaan.

Laitilan kaupungissa on avoinna kolme varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta 8.8.2022 alkaen. Työaika on 38,25h/vko, palkkaus OVTES:n mukainen + 100 € rekrytointilisä. Ensisijainen sijoituspaikka on Apilaniityn päiväkoti.

Valittavalta edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta: kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa sosionomi, amk, johon sisältyy vähintään 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja tai muu laissa säädetty kelpoisuus. Valmistuvat opiskelijat huomioidaan.

Odotamme valitulta varhaiskasvatuksen osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyvää organisointikykyä sekä kehittävää ja joustavaa työotetta. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on huolehtia lapsiryhmänsä pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä muun työtiimin kanssa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee jättää sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola, puh. 040 715 7841, piipa.nivola@laitila.fi
Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen, puh. 044 585 6806, taija.jalonen@laitila.fi

Lisätietoja

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa. Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila
Laitilan kaupunki - Tobacco-free workplace

Suggested jobs