Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Laitilan kaupunki

HAKUAIKAA ON JATKETTU, aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan.

Laitilan kaupungissa on avoinna kaksi varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaista työsuhdetta ajalle 8.8.2022.-31.7.2023. Työaika on 38,25h/vko, palkkaus OVTES:n mukainen. Lisäksi 100€ rekrytointilisä 31.7.2023 asti kelpoiselle varhaiskasvatuksen opettajalle. Ensisijainen sijoituspaikka on uusi päiväkotiryhmä Laitilan portissa.

Valittavalta edellytetään varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta: kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa sosionomi, amk, johon sisältyy vähintään 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja tai muu laissa säädetty kelpoisuus. Esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Valmistuvat opiskelijat huomioidaan.

Odotamme valitulta varhaiskasvatuksen osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyvää organisointikykyä sekä kehittävää ja joustavaa työotetta. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on huolehtia lapsiryhmänsä pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä muun työtiimin kanssa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemukset tulee jättää sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatusjohtaja Taija Jalonen, puh. 044 585 6806, taija.jalonen@laitila.fi
Varhaiskasvatusjohtaja Piipa Nivola, puh. 040 715 7841, piipa.nivola@laitila.fi

Lisätietoja

Laitilan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Turkua ja Raumaa. Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila
Laitilan kaupunki - Tobacco-free workplace

Suggested jobs