Kysymyksiä Kuntarekryn roolista rekrytoinneissa

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka liittyvät Kuntarekryn rooliin rekrytoinneissa.

1. Vastaako Kuntarekry työpaikkailmoitusten sisällöstä?

2. Osallistuuko Kuntarekry päätöksentekoon ja viestintään rekrytoinneissa?

3. Saako Kuntarekryn kautta sijaisuuksia heti kun hakemus on jätetty?

4. Onko Kuntarekry.fi- ja TE-palvelut.fi -sivustoilla aina samat työpaikat ja samat tiedot avoimista paikoista?

5. Toimiiko Kuntarekry eri tavoin eri kunnissa?

6. Voivatko kaikki työnantajat nähdä kaikki Kuntarekryssä olevat työhakemukset?

 

1. Vastaako Kuntarekry työpaikkailmoitusten sisällöstä?

Ei vastaa. Kaikki kunta-alan organisaatiot, jotka ilmoittavat avoimista työpaikoistaan Kuntarekryssä, vastaavat itse ilmoitustensa sisällöistä. Kuntarekry on sähköinen kanava työnantajien työpaikkailmoitteluun, rekrytointiprosessien läpiviemiseen sekä sijaistenhallintaan. Tämän vuoksi hakulomakkeeseen tai avoimeen paikkaan liittyvät kysymykset tulee osoittaa suoraan työnantajalle.

2. Osallistuuko Kuntarekry päätöksentekoon ja viestintään rekrytoinneissa?

Kuntarekry ei osallistu valintojen ja päätösten tekemiseen rekrytoinneissa, vaan jokainen työnantaja tekee työntekijävalintansa kokonaan itse. Työnantaja niin ikään vastaa viestinnästä työnhakijoille.

3. Saako Kuntarekryn kautta sijaisuuksia heti kun hakemus on jätetty?

Ei välttämättä. Myös sijaisten rekrytoinneissa edetään normaaliin tapaan: työnantaja käy hakemukset läpi, kutsuu sopivat henkilöt työhaastatteluun, tarkistaa työnhakijoiden tiedot ja tekee valinnat hakijoiden joukosta. Mikäli mitään yhteydenottoa ei kuulu, kannattaa olla yhteydessä suoraan työnantajaan.

4. Onko Kuntarekry.fi- ja TE-palvelut.fi -sivustoilla aina samat työpaikat ja samat tiedot avoimista paikoista?

TE-palvelut.fi (entinen Mol.fi) on Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, joka on erillinen Kuntarekrystä. Työnantaja vastaa ilmoitustensa sisällöistä kummassakin palvelussa. Pääsääntöisesti työnantaja julkaisee työpaikkailmoitukset eri kanavissa saman sisältöisinä. TE-palvelut.fi on työpaikkailmoittelun osalta pelkkä ilmoituskanava avoimille paikoille, Kuntarekry on myös järjestelmä, jonka kautta avoimiin paikkoihin haetaan.

5. Toimiiko Kuntarekry eri tavoin eri kunnissa?

Kuntarekry on valtakunnallinen, sähköinen palvelu, joka toimii samalla tavalla kaikkialla Suomessa. Kuntakohtaisia eroja syntyy, kun eri työnantajilla on erilaiset rekrytointitavat. Työnantajat mm. suunnittelevat hakulomakkeet itse, ja menettelytavat rekrytointien toteutuksessa ja viestinnässä ovat kunkin työnantajan omia. FCG Talent Oy ei osallistu päätöksentekoon rekrytoinneissa, eikä työnantajan ja työnhakijan väliseen viestintään, kuten ilmoittamiseen paikan täyttämisestä.

6. Voivatko kaikki työnantajat nähdä kaikki Kuntarekryssä olevat työhakemukset?

Eivät voi. Työhakemukset ovat nähtävillä ainoastaan niille työnantajille, joiden työpaikkaan hakemus kohdistuu, tai joihin avoimella hakemuksella annetut kiinnostustiedot sopii. Kuntarekry pitää huolen työnhakijoiden yksityisyydensuojasta – kukaan ulkopuolinen ei pääse näkemään hakijan tietoja tai ylipäätään sitä, että hakija on rekisteröitynyt Kuntarekryn käyttäjäksi.