Asuin- ja yrityskunta - Leppävirta

Leppävirta on reilun 10 000 asukkaan kehittyvä, menestyvä ja vetovoimainen kunta. Se tarjoaa kuntalaisilleen turvallisen, palveluiltaan tasokkaan ja monipuolisen asuinympäristön. Leppävirta sijaitsee Pohjois-Savossa, valtatie 5:n ja Saimaan syväväylän varrella Kuopion eteläisenä ja Varkauden pohjoisena naapurikuntana.

Kunta työnantajana

Leppävirran kunta on monialainen työnantaja, joka suurimpana paikallisena työnantajana työllistää yli 500 henkilöä. Henkilöstöstä vakituisessa työsuhteessa on liki 85 %. Arvojamme ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus sekä vastuullisuus.

Leppävirralla edistetään aktiivisesti hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallistumisen sekä omatoimisuuden mahdollisuuksia. Kunnan tyhy-toimintaan panostetaan: se on tavoitteellista ja yhteisöllisyyttä edistävää.

Viiden kunnan yhteinen ympäristötoimi tuottaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlää-kintähuollon palvelut. Yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta.

www.leppavirta.fi