Open vacancy Kirkkonummen kunta

Ledare för eftermiddagsverksamheten

Kirkkonummen kuntaKyrkslätts kommun, Sjökulla skolaSjökullavägen 285Kirkkonummi
Työavain: 
187162
Hakuaika alkaa: 
13.6.2018
Hakuaika päättyy: 
20.6.2018 12.00
Työn luonne: 
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
7.8.2018
Työn kuvaus

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som ledare för eftermiddagsverksamheten i Sjökulla skola fr.o.m. 7.8.2018.

Veckovis arbetstid är 23,5 timmar. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag (L504/2002) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar skall lämnas senast 20.6.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Yhteystiedot

rektor Johanna Willman, tfn 040-1269350, e-post fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi