Open vacancy Kirkkonummen kunta

Handledare inom den öppna verksamheten

Kirkkonummen kuntaKyrkslätts kommun, svensk småbarnspedagogikKirkkonummi
Työavain: 
189906
Hakuaika alkaa: 
2.7.2018
Hakuaika päättyy: 
27.7.2018 12.00
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
6.8.2018
Työn kuvaus

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som handledare inom den öppna verksamheten fr.o.m. 6.8.2018.

Vi söker nu en svenskspråkig handledare till invånarparkverksamheten, då invånarparksverksamheten utvecklas till en tvåspråkig verksamhet.

Handledaren i invånarparken arbetar med småbarnsfamiljerna på området. Den som anställs som svenskspråkig handledare skall utveckla verksamheten tillsammans med den nuvarande personalen till en tvåspråkig verksamhet.

I invånarparkerna förverkligas arbetsmetoder, där barnen och vårdnadshavarna är delaktiga och som stärker barnens och familjernas sociala nätverk. Den öppna verksamheten grundar sig på ett omfattande lokalt samarbete med olika aktörer och målsättningen är att främja det socialpedagogiska och sociokulturella utvecklingen på området.

Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och förmåga att vara i växelverkan med andra människor. Vi förväntar oss att du har beredskap att arbeta tillsammans med barnfamiljerna genom att använda dig mångsidigt av möjligheterna inom lek, rörelse, konst och natur, samt visioner om hur verksamheten kan utvecklas. Eftersom arbetet utförs i en flerspråkig verksamhetsmiljö, så är det bra att du behärskar båda de inhemska språken och om du behärskar flera språk anses det som en fördel.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (L272/2005) eller en utbildning på motsvarande nivå. Vi ser som fördel erfarenhet av arbete med barn och familjer. Lönen utgår enligt AKTA. Den som anställs skall uppvisa ett straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 27.7.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Yhteystiedot

Förfrågningar besvaras av: Chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich tfn 040-733 0264, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi