Open vacancy Turun kaupunki

Barnskötare

Turun kaupunkiTurun kaupunki, Sivistystoimiala, VarhaiskasvatusTurku
Työavain: 
TKUKOV-40-231-18
Hakuaika alkaa: 
29.6.2018
Hakuaika päättyy: 
29.7.2018 15.00
Palkka: 
Enligt AKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
27.8.2018
Työn kuvaus

Nu vill vi anställa en barnskötare till Braheskolan för perioden 27.8.2018-31.5.2020.
Vi förutsätter att du är en glad och positiv människa som deltar i barnens lekar samt att du har goda språkkunskaper i svenska och är en god språklig modell för barnen.

Vi vill dessutom påminna om att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Anställningen inleds 27.8.2018 eller enligt överenskommelse redan tidigare.

Anställningens längd: 27.8.2018-31.5.2020.

Ansökningstiden är 28.6 - 29.7.2018
Anställningsintervjuerna ordnas på förmiddagen 2.8.2018 i Åbo, Braheskolan.

Behörighetsvillkor: för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. t.ex. barnskötare, närvårdare med inriktning med barn och unga eller socionom YH examen inom området barn och unga.

Den som anställs ska uppvisa ett av företagshälsovård utfärdat intyg över sin lämplighet för befattningen.

I uppdraget finns fyra(4)månaders prövotid
Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Dessutom behöver personen kunna intyga om att den inte bär på tuberkulos.

Organisaation kuvaus

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med upp-gifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter:
Servicechef Hanna Karlsson 040-180 2443, hanna.karlsson(at)turku.fi
Enhetschef Nina Borgström 040-583 9636, nina.borgstrom(at)turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.