Open vacancy Kirkkonummen kunta

Lektor i hälsokunskap

Kirkkonummen kuntaBildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, Winellska skolanGesterbybågen 3Kirkkonummi
Työavain: 
202430
Hakuaika alkaa: 
6.11.2018
Hakuaika päättyy: 
20.11.2018 12.00
Palkka: 
Enligt UKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
7.1.2019
Työn kuvaus

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som vikarie för lektor i hälsokunskap i Winellska skolan 7.1.2019-3.6.2019

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den till tjänsten valda skall uppvisa godtagbart läkarintyg eller godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag L504/2002 (arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Läs om oss www.kyrkslatt.fi

Yhteystiedot

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi.
Ansökningstiden går ut 20.11.2018 kl. 12.00.