Open vacancy Pietarsaaren kaupunki

Vikarie för lärare

Pietarsaaren kaupunkiUtbildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Pietarsaari
Työavain: 
205065
Hakuaika alkaa: 
23.11.2018
Hakuaika päättyy: 
31.12.2019 15.00
Palkka: 
UKTA
Työn luonne: 
Tuntityö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.12.2018
Työn kuvaus

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare.

Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Organisaation kuvaus

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Yhteystiedot

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.

eller respektive skolas rektor