Open vacancy Siuntion kunta

Specialklasslärare

Siuntion kuntaSjundeå kommun, Sjundeå svenska skolaSkolvägen 3Siuntio
Työavain: 
131167
Hakuaika päättyy: 
28.4.2017 15.45
Palkka: 
UKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
09.08.2017
Työn kuvaus

Sjundeå kommun ledigförklarar tjänsten som specialklasslärare (BILDN 143/2017), vakans 316010.

Sjundeå svenska skolan är ett lågstadium som ligger i kommunens centrum. Skolan har ca 180 elever. Vi söker en specialklasslärare till en ordinarie tjänst från 9.8.2017. Ansökningstiden har förlängts till 28.4 kl. 15.45. De tidigare inlämnade ansökningarna beaktas i det förlängda ansökningsförfarandet.

Behörighetskraven:
Behörighetskraven för specialklasslärare enligt förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Examen som ger behörighet ska vara avlagd innan ansökningstiden utgår. I ansökan bör information om behörighet och studieprestationer beskrivas så noggrant som möjligt. Examensbetygen som visar behörigheten ska uppvisas i original i samband med en eventuell intervju.

Den som väljs till tjänsten ska innan mottagandet av denna förevisa ett godtagbart intyg över den valdas hälsotillstånd samt utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen.

Lönesättning enligt UKTA. Prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Organisaation kuvaus

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Yhteystiedot

Rektor i Sjundeå svenska skola Katarina Lodenius, tfn 044 386 1291 eller fornamn.efternamn@siuntio.fi.