Open vacancy Sipoon kunta

Speciallärare

Sipoon kuntaUtbildningstjänster, svenska skolornaSipoo
Työavain: 
136814
Hakuaika päättyy: 
1.6.2017 16.00
Palkka: 
Enligt UKTA.
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2017
Työn kuvaus

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7-9. Vi har ca 300 elever och 35 lärare. Skolan ligger i Nickby Hjärta, Sibbo nya skolcentrum som är gemensamt med den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu. I skolorna finns också svenskspråkig språkbadsundervisning, specialklasser samt flexibel grundläggande utbildning. Skolorna fungerar som självständiga skolor för årskurserna 7-9, men samarbetet och växelverkan är intensivt.

Sibbo kommuns svenska utbildningstjänster söker en

speciallärare för ordinarie tjänst fr.o.m. 1.8.2017

med placering i Kungsvägens skola.

Av specialklassläraren förväntar vi oss ett utvecklande och aktivt grepp i arbetet. Specialklassläraren fungerar i nära samarbete med de övriga specialklass-, special- och ämneslärarna samt med elevvårdspersonalen.

Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning för skolans elever. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevsverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Lönen bestäms enligt UKTA. Den person som väljs för tjänsten ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) samt ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotid på sex månader tillämpas.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 1.6 klockan 16.00 via länken nedan. Studie- och arbetsintyg ska visas upp i original vid en eventuell intervju.

Organisaation kuvaus

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Yhteystiedot

Mera information ger Kungsvägens skolas rektor Petra Paakkanen petra.paakkanen(at)sibbo.fi, tfn 09 2353 7120.