Open vacancy Pietarsaaren kaupunki

Vikarie för specialklasslärare

Pietarsaaren kaupunkiUtbildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Pietarsaari
Työavain: 
151591
Hakuaika päättyy: 
27.9.2017 15.00
Palkka: 
UKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
2.10.2017
Työn kuvaus

Kyrkostrands-Jungmans skola är en unik och modern skola som är belägen i Jakobstad på den finska västkusten. Vi fungerar som en närskola för elever som bor i Kyrkostrand och bedriver allmänundervisning för förskolan upp till årskurs fem. Det unika med vår skola är att vi också bedriver specialundervisning i tio olika specialklasser som alla befinner sig i samma byggnad, vägg i vägg med allmänundervisningen. I våra specialklasser studerar elever från förskolan till årskurs nio. I Kyrkostrands-Jungmans skola tillåts alla lära sig utgående från sina egna förutsättningar.

Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Organisaation kuvaus

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Yhteystiedot

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Ida Kronholm
tfn. 044-7851356
ida.kronholm@edu.jakobstad.fi