Open vacancy Pietarsaaren kaupunki

Skolgångsbiträde

Pietarsaaren kaupunkiUtbildningsverketStrengbergsgatan 1, PB 41Pietarsaari
Työavain: 
151592
Hakuaika päättyy: 
29.9.2017 15.00
Palkka: 
AKTA
Työn luonne: 
Osa-aikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
enligt överenskommelse
Työn kuvaus

Språkbadet startades i Jakobstad år 1992 enligt den så kallade tidiga fullständiga språkbadsmetoden. En egen Språkbadsskola - Kielikylpykoulu med klasser från förskolan till åk 6 startades år 2003. I praktiken fungerar skolan som en helhet fast administrativt är det två separata skolor. Jakobstad är den enda staden i Finland, som ordnar språkbad på de båda inhemska språken.

Samarbete och elevcentrering genomsyrar verksamhetskulturen vid Språkbadsskolan. Skolan är väl-fungerande och utvecklar kontinuerligt sina undervisningsmetoder och sin pedagogik. Vi har ett gott arbetsklimat med engagerad och entusiastisk personal. Samarbetet med föräldrarna är öppet och givande.

Syftet med undervisningen är att ge eleverna verktyg och grundläggande färdigheter samt utveckla nyfikenhet inför nya saker. Målet är att eleverna växer till ansvarsfulla samhällsmedlemmar som aktivt kan påverka sitt eget liv.

Behörigheten för arbetet är skolgångsbiträde, närvårdare eller annan lämplig examen

Organisaation kuvaus

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Yhteystiedot

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 06-786 3479, 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Kristiina Hellstrand
tfn. (06) 786 3495, 050 468
kristiina.hellstrand@edu.jakobstad.fi