Open vacancy Espoon kaupunki

Barnskötare

Espoon kaupunkiVindgränden 8 Espoo
Työavain: 
3-1543-17
Hakuaika alkaa: 
17.1.2018
Hakuaika päättyy: 
26.1.2018 15.45
Palkka: 
 2075,17 € / mån
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
08.01.2018
Työn kuvaus

Vindängens daghem och förskola ligger centralt beläget nära Västerleden i Hagalund. I samma fastighet finns också skolan, klass 1-6. Vi vill ge barnen en mångsidig verksamhet som följer Förskolans läroplan och planen för småbarnspedagogik. Vi prioriterar en inlärningsmiljö som är tillåtande, inspirerande och tar barnens delaktighet i beaktan. Vi jobbar även med tvärgruppsverksamhet. Bemötande av barnen, vårdnadshavaren samt personalen sinsemellan är viktigt i vårt arbete. Nu behöver vi en barnskötare till vårt arbetsteam i förskolan. Om du är intresserad så tag kontakt!

Behörighetskrav:
För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i

Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.

Organisaation kuvaus

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats. 

Yhteystiedot

Ytterligare upplysningar om jobbet: Länk till ytterligare upplysningar   Daghemsföreståndare Annika Anttinen 046 877 1910 förnamn.efternamn@espoo.fi 14-22.12.2017   Vice daghemsföreståndare Kerstin Liinamaa 046 877 3931 förnamn.efternamn@espoo.fi 2-4.1.2018