Open vacancy Kirkkonummen kunta

Skolsekreterare

Kirkkonummen kuntaBobäck skola, Karuby skola och Winellska skolanKirkkonummi
Työavain: 
162822
Hakuaika alkaa: 
14.1.2018
Hakuaika päättyy: 
29.1.2018 12.00
Palkka: 
Enligt AKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
15.2.2018
Työn kuvaus

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en befattning som skolsekreterare i Bobäcks och Karuby skolor samt Winellska skolan fr.o.m. 15.2.2018.

Lönen utgår enligt AKTA. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 29.1.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Organisaation kuvaus

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Yhteystiedot

Förfrågningar besvaras av chef för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich tfn +358-40-733 0264. Förfrågningar per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.