Open vacancy Espoon kaupunki

Barnträdgårdslärare, Niperts daghem

Espoon kaupunkiNikuåkern 1 Espoo
Työavain: 
3-52-18
Hakuaika alkaa: 
14.1.2018
Hakuaika päättyy: 
29.1.2018 15.45
Palkka: 
 2379,87 € / månad
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työn kuvaus

Vi söker en barnträdgårdslärare till Niperts daghem, som ligger i ett trevligt bostadsområde. Vi har en egen stor gård och fin natur, bibliotek och konsthuset Aurora nära oss. Som barnträdgårdslärare jobbar du tillsammans med ditt team och fungerar som teamledare i din grupp. Vår verksamhetskultur främjar samarbete, gemensamt ansvarstagande, dialog och delaktighet. Vår verksamhetsidé bygger på ett förhållningssätt som vilar på värdegrundsorden livsglädje, trygghet, kunskap, social kompetens och respekt. Vi vill väcka barnets nyfikenhet, lust och glädje att lära sig nya saker, genom mångsidig verksamhet i små grupper. Att stödja barnens språkutveckling i det svenska språket beaktas i planering och genomförande av all verksamhet. Arbetet inleds i augusti 2018.

Behörighetskrav:
Enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) 7 §.Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik minst 60 sp.I rekryteringen beaktas även barnträdträdgårdslärare, som snart utexamineras. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i

Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Organisaation kuvaus

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats. 

Yhteystiedot

Ytterligare upplysningar om jobbet: Länk till ytterligare upplysningar   Daghemsföreståndare Tina Ahlblad fornamn.efternamn@esbo.fi