Open vacancy Sipoon kunta

Specialklasslärare, Kungsvägens skola

Sipoon kuntaBildningsavdelningen, UtbildningstjänsterSipoo
Työavain: 
165680
Hakuaika alkaa: 
25.1.2018
Hakuaika päättyy: 
27.2.2018 16.00
Palkka: 
UKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Vakinainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun, där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst.

I Kungsvägens skola undervisas kommunens alla svenska elever i åk 7-9. Vi har ca 370 elever och 45 lärare. Skolan ligger i Nickby Hjärta, Sibbo nya skolcentrum som är gemensamt med den finskspråkiga skolan Sipoonjoen koulu. I skolorna finns också svenskspråkig språkbadsundervisning, specialklasser samt flexibel grundläggande utbildning. Skolorna fungerar som självständiga skolor för årskurserna 7-9, men samarbetet och växelverkan är intensivt.

Vi söker nu två specialklasslärare för ordinarie tjänster fr.o.m. 1.8.2018 med placering i Kungsvägens skola.

Av specialklassläraren förväntar vi oss ett utvecklande och aktivt grepp i arbetet. Specialklassläraren fungerar i nära samarbete med de övriga specialklass-, special- och ämneslärarna samt med elevvårdspersonalen.

Vi satsar på en god, läroplansenlig och mångsidig undervisning för skolans elever. Skolan har en aktiv elevkårs- och stödelevsverksamhet och vi är också en KiVa-skola. Det är viktigt att skolans elever och lärare trivs och att skolans atmosfär känns trygg. Vi jobbar medvetet för att utveckla skolans verksamhetsmiljö, bl.a. genom satsningar på informationsteknik och på differentierade undervisningsmetoder för att kunna erbjuda eleverna stöd för inlärning och uppväxt.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen (986/1998) om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet.

Lönen bestäms enligt UKTA. Den person som väljs för tjänsten ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993) samt ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs. Prövotid på sex månader tillämpas.

Vi ber att ansökningarna lämnas in senast 27.2.2018 klockan 16.00 via länken nedan. Ansökningstiden är förlängd, ansökningar som lämnats in tidigare beaktas. Studie- och arbetsintyg ska visas upp i original vid en eventuell intervju.

Organisaation kuvaus

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Sibbo är en rökfri kommun.

Yhteystiedot

Mera information ger Kungsvägens skolas rektor Jouni Piippo, tfn 0406810701.