Open vacancy Turun kaupunki

Barnträdgårdslärare

Turun kaupunkiTurun kaupunki, Sivistystoimiala, VarhaiskasvatusTurku
Työavain: 
TKUKOV-40-102-18
Hakuaika alkaa: 
13.4.2018
Hakuaika päättyy: 
11.5.2018 15.00
Palkka: 
Enligt AKTA
Työn luonne: 
Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: 
Määräaikainen
Työ alkaa: 
1.8.2018
Työn kuvaus

Svenska småbarnspedagogiken rekryterar barnträdgårdslärare (5) till visstidsanställningar.

Hos oss har du möjlighet att växa som pedagog, delta i ett mångsidigt utvecklingsarbete samt vidga dina vyer då vi deltar aktivt i internationellt utvecklingsarbete genom Erasmus+ programmet.

Som barnträdgårdslärare är du nyckelpersonen i den småbarnspedagogiska verksamheten och det förutsätter ett gott småbarnspedagogiskt kunnande och ett utvecklingsinriktat arbetssätt, förmågan att organisera, samarbeta och stöda barns inlärning och utveckling. I ditt arbete stöder du barnets självkänsla och lyfter fram styrkor och färdigheter hos varje barn. Din pedagogiska kunskap är värdefull och du erbjuds möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten inom hela området. Vi ser gärna att du har didaktisk och metodisk kunskap att planera småbarnspedagogik. Behörighet till förskolläraruppgiften är en merit.

Vid behov beaktas sökande som under 2018 får ut sin kandidatexamen inom småbarnspedagogiken.

Dessutom förutsätter vi: utmärkta kunskaper i det svenska språket.

Av sökanden förutsätts pedagogie kandidatexamen (btl), eller motsvarande utbildning(lag 272/2005 och förordning 608/2005)

Den som anställs ska uppvisa ett av företagshälsovård utfärdat intyg över sin lämplighet för befattningen.

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från företags-hälsovården.

Organisaation kuvaus

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med upp-gifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter:
Servicechef Hanna Karlsson 040-180 2443, hanna.karlsson(at)turku.fi
Enhetschef Nina Borgström 040-583 9636, nina.borgstrom(at)turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.