Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Mittava koulutustarjonta ja lukuisat vaihtoehdot antavat opiskelijalle mahdollisuuden järjestää opintonsa elämäntilanteen mukaan. Savoniassa on yli 30 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, useita aikuiskoulutusvaihtoehtoja ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.

Yksikkömme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Savoniassa on 6000 opiskelijaa, 500 työntekijää ja lähes 60 miljoonan euron budjetti.

Savonia palvelee aktiivisesti ympäröivää työelämää. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme (TKI) tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. Yhteistyö, verkottuminen ja kansainvälisyys ovat toiminnan keskeisiä menestystekijöitä.