Tietoa kuntatyöstä opinto-ohjaajille ja nuorisotyötä tekeville

Useimmat työtehtävät kunta-alalla edellyttävät joko toisen asteen ammattitutkintoa tai korkea-asteen tutkintoa. Yli puolet alan työntekijöistä onkin suorittanut jonkin korkea-asteen tutkinnon. Vastaavasti kokonaan ilman tutkintoa alalla työskentelee joka kymmenes työntekijä.

Kunta-ala elää ja muuttuu jatkuvasti, joten uutta osaamista uusiutuviin työnkuviin ja haasteisiin tarvitaan koko ajan. Suomen 311 kunnasta 31 on joko ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä siten, että kunnan enemmistökielenä on ruotsi, joten myös ruotsinkielen ammattilaisille on työmahdollisuuksia tarjolla!

Kunta-ala on myös tulevaisuuden työnantaja

 • Töitä riittää. Kunta-alalta jää eläkkeelle vuosittain noin 13 000 - 17 000 henkilöä.
 • Kunta-alalla on yli 7000 kiinnostavaa eri ammattinimikettä arkkitehdistä yövahtiin.
 • Työpaikkoja on kaikkialla Suomessa, kaikenkokoisissa kunnissa.
 • Ala tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa, kehittyä ja työskennellä moninaisissa
  työtehtävissä.
 • 90 % työntekijöistä palkataan vakinaisiin palvelussuhteisiin.
 • Kunnissa työskentelee vuosittain 40 000 - 50 000 kesätyöntekijää. Kunta-alaan on siis helppo päästä tutustumaan!
 • Kolme neljästä suositteli työpaikkaansa muillekin!

Palkat, tehtävät ja tutkinnot

 • Yleistietoa kunta-alasta työnantajana on koottuna KT Kuntatyönantajien sivustolle.
 • Ammattinimikkeitä tutkinnoittain -ohjelmassa saat valitsemalla tutkinnon tiedon siitä, missä ammateissa tutkinnolla työskennellään.
 • Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin -ohjelmasta löydät lähes 1 600 ammattinimikkeen keskipalkat (palkkatiedot ovat vuodelta 2015). Ohjelmasta näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee.
 • Ammattinettiin on koottu tietoa ammateista ja aloista. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Ammattinetissä on ammattialojen ja ammattien kuvauksia, eri ammateissa toimivien ihmisten haastatteluja ja uratarinoita sekä työelämään liittyviä artikkeleita.
 • TET-tori on apuna työelämään tutustumispaikan etsimisessä ja esittelyssä. Sivustolle on koottu jo noin 3 000 oppialoittain jaoteltua yritystä ja työpaikkaa, jotka ovat mukana tukemassa ja edistämässä nuorten työelämäään tutustumisen mahdollisuuksia.
 • Töissä.fi -palveluun on koottu tietoa korkeakouluista valmistuneiden työllistymisestä. Sivustolta näet, mihin tehtäviin eri koulutuksilla on sijoituttu. Lisäksi voit lukea valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään.

Ota yhteyttä!

Voit tilata maksutta kuntatyöhön liittyvää materiaalia, kuten esitteitä ja julisteita ohjaustyön avuksi vaikka koko luokan tarpeisiin. Lisätietoja materiaalista ja muusta yhteistyöstä kunta-alan työtehtävien tunnettuuden lisäämiseksi nuorten keskuudessa: marianna.afhallstrom@fcg.fi.