Skip to main content

Kaustinen – Kuntarekryn uusi asiakas

6.10.2021 15:54

Kaustinen – Kuntarekryn uusi asiakas

Tuo musiikin, kulttuurin, koulutuksen ja yrittäjyyden kunta Kaustinen ja sen työpaikat löytyvät nyt Kuntarekrystä! Kaustinen on moniammatillinen 220 henkilön työyhteisö. Toimialoja on kolme, sivistyspalvelut, tekniset ja ympäristöpalvelut sekä hallinto- ja kehittämispalvelut. Eniten avoimia työpaikkoja löytyy varhaiskasvatuksesta, opetustyöstä ja maatalouslomituksesta.

Kaustinen on viihtyisä ja yritysmyönteinen kunta, jonka asukkailla on vahva usko kunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Kuntastrategian mukaan toiminta on taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja ekologisesti kestävää. Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö on kunnan tärkeä voimavara. Kunnan arvoja ovat yhteisöllisyys ja turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus, luovuus ja rohkeus sekä tuloksellisuus ja kestävä kehitys. Erityisen ylpeitä kunnassa ollaan kansanmusiikin ja kulttuurin tuomasta juurevuudesta.

Kaustisen mukaan parasta kunnassa on monipuoliset työtehtävät osaavien ja toimeliaiden ihmisten porukassa! Kaustisella myös huolehditaan perehdytyksestä ja jatkuvasta uuden oppimisesta.

”Muuttuvassa työympäristössä uuden oppiminen on läsnä työuran kaikissa vaiheissa. Työsuhteen alussa tapahtuvan perehdyttämisen jälkeen jatkamme jokaisen ammattitaidon kasvun tukemisesta koulutuksella ja avoimesti ja vuorovaikutteisesti arjessa toimien. Kannustamme vastuunottoon oman tehtävänhallinnan kehittämisessä ja hyvien ideoiden jakamisessa koko työyhteisön käyttöön. Työn sujumisen esteet pyritään ratkaisemaan nopeasti yhteistyössä oman tiimin ja esihenkilön kanssa”, kerrotaan Kaustisen kunnasta.

Kunnasta kerrotaan myös, että Kuntarekryn käyttöönotto toteuttaa kunnan tavoitetta palvelujen sähköistämisestä. ”Olemme mukana Kaustisen seutukunnan digihankkeessa. Toivomme uudenlaisen näkyvyyden lisäksi rekrytointiprosessiin lisää sujuvuutta ja työajan säästöä esimerkiksi hakuasiakirjojen käsittelyssä.”

Käy tutustumassa Kaustisen kunnan työpaikkoihin alta!

Kaustisen kunnan työpaikat